PROGRAM YANG DITAWARKAN

BA950 - DOCTOR OF PHILOSOPHY (BUSINESS MANAGEMENT)
BA950 - DOCTOR OF PHILOSOPHY (BUSINESS MANAGEMENT)Kampus Segamat & Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
AA901 - Doctor of Business Administration (DBA)
AA901 - Doctor of Business Administration (DBA)Kampus Segamat
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
AC950 - DOCTOR OF PHILOSOPHY OF ACCOUNTANCY
AC950 - DOCTOR OF PHILOSOPHY OF ACCOUNTANCYKampus Segamat
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
AR951 - DOCTOR OF PHILOSOPHY (ISLAMIC FINANCE & MUAMALAT)
AR951 - DOCTOR OF PHILOSOPHY (ISLAMIC FINANCE & MUAMALAT)Kampus Segamat
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
AR952 - DOCTOR OF PHILOSOPHY (FINANCIAL CRIMINOLOGY)
AR952 - DOCTOR OF PHILOSOPHY (FINANCIAL CRIMINOLOGY)Kampus Segamat
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
CS950 - DOCTOR OF PHILOSOPHY (COMPUTER SCIENCE)
CS950 - DOCTOR OF PHILOSOPHY (COMPUTER SCIENCE)Kampus Segamat
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
CS951 - DOCTOR OF PHILOSOPHY (INFORMATION TECHNOLOGY)
CS951 - DOCTOR OF PHILOSOPHY (INFORMATION TECHNOLOGY)Kampus Segamat
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
CS952 - DOCTOR OF PHILOSOPHY (MATHEMATICS)
CS952 - DOCTOR OF PHILOSOPHY (MATHEMATICS)Kampus Segamat
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
LG950 - DOCTOR OF PHILOSOPHY (APPLIED LANGUAGE STUDIES)
LG950 - DOCTOR OF PHILOSOPHY (APPLIED LANGUAGE STUDIES)Kampus Segamat & Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
IC990 - DOCTOR OF PHILOSOPHY IN CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES
IC990 - DOCTOR OF PHILOSOPHY IN CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIESKampus Segamat & Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
AS950 - DOCTOR OF PHILOSOPHY (SCIENCE)
AS950 - DOCTOR OF PHILOSOPHY (SCIENCE)Kampus Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
CEEC950 - DOCTOR OF PHILOSOPHY (CIVIL ENGINEERING)
CEEC950 - DOCTOR OF PHILOSOPHY (CIVIL ENGINEERING)Kampus Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
CEEE950 - DOCTOR OF PHILOSOPHY (ELECTRICAL ENGINEERING)
CEEE950 - DOCTOR OF PHILOSOPHY (ELECTRICAL ENGINEERING)Kampus Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
CEEM950 - DOCTOR OF PHILOSOPHY (MECHANICAL ENGINEERING)
CEEM950 - DOCTOR OF PHILOSOPHY (MECHANICAL ENGINEERING)Kampus Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
AA701 - Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Eksekutif)
AA701 - Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Eksekutif)Kampus Pasir Gudang
Pelajar: 33 mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
BA750 - MASTERS OF SCIENCE (BUSINESS MANAGEMENT)
BA750 - MASTERS OF SCIENCE (BUSINESS MANAGEMENT)Kampus Segamat & Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
AC750 - MASTERS OF SCIENCE (ACCOUNTANCY)
AC750 - MASTERS OF SCIENCE (ACCOUNTANCY)Kampus Segamat & Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
AR751 - MASTER OF SCIENCE (ISLAMIC FINANCE & MUAMALAT)
AR751 - MASTER OF SCIENCE (ISLAMIC FINANCE & MUAMALAT)Kampus Segamat
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
AR752 - MASTER OF SCIENCE (FINANCIAL CRIMINOLOGY)
AR752 - MASTER OF SCIENCE (FINANCIAL CRIMINOLOGY)Kampus Segamat
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
CS750 - MASTERS OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE)
CS750 - MASTERS OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE)Kampus Segamat & Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
CS751 - MASTERS OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY)
CS751 - MASTERS OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY)Kampus Segamat & Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
CS752 - MASTERS OF SCIENCE (MATHEMATICS)
CS752 - MASTERS OF SCIENCE (MATHEMATICS)Kampus Segamat & Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
CS753 - MASTERS OF SCIENCE (STATISTICS)
CS753 - MASTERS OF SCIENCE (STATISTICS)Kampus Segamat & Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
IM750 - MASTERS OF SCIENCE (INFORMATION MANAGEMENT)
IM750 - MASTERS OF SCIENCE (INFORMATION MANAGEMENT)Kampus Segamat
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
LG750 - MASTERS IN APPLIED LANGUAGE STUDIES
LG750 - MASTERS IN APPLIED LANGUAGE STUDIESKampus Segamat & Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
IC780 - MASTERS IN CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES
IC780 - MASTERS IN CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIESKampus Segamat & Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
AS756 - MASTERS OF SCIENCE (CHEMISTRY)
AS756 - MASTERS OF SCIENCE (CHEMISTRY)Kampus Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
AS757 - MASTERS OF SCIENCE (APPLIED CHEMISTRY)
AS757 - MASTERS OF SCIENCE (APPLIED CHEMISTRY)Kampus Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
AS758 - MASTERS OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY)
AS758 - MASTERS OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY)Kampus Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
AS759 - MASTERS OF SCIENCE (PHYSICS)
AS759 - MASTERS OF SCIENCE (PHYSICS)Kampus Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
AS760 - MASTERS OF SCIENCE (APPLIED PHYSICS)
AS760 - MASTERS OF SCIENCE (APPLIED PHYSICS)Kampus Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
AS761 - MASTERS OF SCIENCE (POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY)
AS761 - MASTERS OF SCIENCE (POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY)Kampus Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
AS762 - MASTERS OF SCIENCE (MATERIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY)
AS762 - MASTERS OF SCIENCE (MATERIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY)Kampus Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
CEEC750 - MASTERS OF SCIENCE (CIVIL ENGINEERING)
CEEC750 - MASTERS OF SCIENCE (CIVIL ENGINEERING)Kampus Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
CEEE750 - MASTERS OF SCIENCE (ELECTRICAL ENGINEERING)
CEEE750 - MASTERS OF SCIENCE (ELECTRICAL ENGINEERING)Kampus Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
CEEH750 - MASTERS OF SCIENCE (CHEMICAL ENGINEERING)
CEEH750 - MASTERS OF SCIENCE (CHEMICAL ENGINEERING)Kampus Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
CEEM750 - MASTERS OF SCIENCE (MECHANICAL ENGINEERING)
CEEM750 - MASTERS OF SCIENCE (MECHANICAL ENGINEERING)Kampus Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Web Link]
BA242 - Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujiaan) Kewangan
BA242 - Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujiaan) KewanganKampus Segamat
BA249 - Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan Islam
BA249 - Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan IslamKampus Segamat
BA251 - Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Pelaburan
BA251 - Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Pelaburan Kampus Segamat
BA240 - Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
BA240 - Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) PemasaranKampus Segamat
IM246 - Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Maklumat (K) Pengurusan Rekod
IM246 - Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Maklumat (K) Pengurusan RekodKampus Segamat
AC220 - Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
AC220 - Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)Kampus Pasir Gudang (PJJ)
AM228 - Ijazah Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian)
AM228 - Ijazah Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian)Kampus Pasir Gudang (PJJ)
Pelajar: 0 mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Syarat Kemasukan] [Akreditasi]
BA240 - Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
BA240 - Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) PemasaranKampus Pasir Gudang (PJJ)
Pelajar: 72 Mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Syarat Kemasukan] [Akreditasi]
BA242 - Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujiaan) Kewangan
BA242 - Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujiaan) KewanganKampus Pasir Gudang (PJJ)
Pelajar: 198 mahasiswa/i [Maklumat Lanjut] [Syarat Kemasukan]
AC220 - Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
AC220 - Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)Kampus Segamat
BA252 - Ijazah Sarjana Muda Pemasaran Digital (Kepujian)
BA252 - Ijazah Sarjana Muda Pemasaran Digital (Kepujian)Kampus Segamat
AC110 - Diploma Perakaunan
AC110 - Diploma PerakaunanKampus Segamat
BA111 - Diploma Pengajian Perniagaan
BA111 - Diploma Pengajian PerniagaanKampus Segamat
[Maklumat Lanjut] [Peluang Pekerjaan] [Syarat Kemasukan] [Akreditasi]  
Kampus Pasir Gudang (Separuh Masa secara PJJ)
BA114 - Diploma Analisis Pelaburan
BA114 - Diploma Analisis Pelaburan Kampus Segamat
BA117 - Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan)
BA117 - Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) Kampus Pasir Gudang
BA119 - Diploma Pengajian Perbankan
BA119 - Diploma Pengajian PerbankanKampus Segamat
CS110 - Diploma Sains Komputer
CS110 - Diploma Sains KomputerKampus Segamat
CS143 - Diploma Sains Matematik
CS143 - Diploma Sains MatematikKampus Segamat
IM110 - Diploma Pengurusan Maklumat
IM110 - Diploma Pengurusan MaklumatKampus Segamat
CEEC110/EC110 - Diploma Kejuruteraan Awam
CEEC110/EC110 - Diploma Kejuruteraan AwamKampus Pasir Gudang
Pelajar: 709 mahasiswa/i [Pelan Pengajian] [Syarat Kemasukan] [Akreditasi]
CEEE111/EE111 - Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik)
CEEE111/EE111 - Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik)Kampus Pasir Gudang
Pelajar: 124 mahasiswa/i [Pelan Pengajian] [Syarat Kemasukan] [Akreditasi]
CEEE112/EE112- Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
CEEE112/EE112- Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)Kampus Pasir Gudang
Pelajar: 136 mahasiswa/i [Pelan Pengajian] [Syarat Kemasukan] [Akreditasi]
CEEH110/EH110 - Diploma Kejuruteraan Kimia
CEEH110/EH110 - Diploma Kejuruteraan Kimia Kampus Pasir Gudang
Pelajar: 344 mahasiswa/i [Pelan Pengajian] [Syarat Kemasukan] [Akreditasi]
CEEM110/EM110 - Diploma Kejuruteraan Mekanikal
CEEM110/EM110 - Diploma Kejuruteraan MekanikalKampus Pasir Gudang
Pelajar: 816 mahasiswa/i [Pelan Pengajian] [Syarat Kemasukan] [Akreditasi]
LG120 - Diploma Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional
LG120 - Diploma Bahasa Inggeris Komunikasi ProfesionalKampus Segamat
Pelajar:  mahasiswa/i [Pelan Pengajian] [Syarat Kemasukan] [Akreditasi]
BA002/ BA003 - Pra Diploma Perdagangan
BA002/ BA003 - Pra Diploma PerdaganganKampus Segamat
Pelajar: 18 mahasiswa/i [Syarat Kemasukan]
PD007/ PD008 - Pra Diploma Sains
PD007/ PD008 - Pra Diploma SainsKampus Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Syarat Kemasukan]
AS002/AS003 - Pra Diploma Sains (Aliran STEM C & Sastera)
AS002/AS003 - Pra Diploma Sains (Aliran STEM C & Sastera) Kampus Pasir Gudang
Pelajar:  mahasiswa/i [Syarat Kemasukan]

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001