FAKULTI | PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN

PENGENALAN
Pada tarikh 1 Mei 2014, Kampus Pasir Gudang mula beroperasi dan menempatkan lima (5) buah fakulti termasuklah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Staf akademik di FPDP sentiasa komited menerapkan profesionalisma di kalangan pelajar melalui Program BM117 yang merupakan program 'ANCHOR' di UiTM Johor bagi melengkapkan para pelajar dengan keperluan dan kehendak pasaran semasa.

* Untuk maklumat lanjut sila layari laman web : https://fbm.uitm.edu.my/v2/

Ketua Pusat Pengajian

EN ABDUL RAZAK BIN JAMBARI
Fakulti Pengurusan dan Perniagaan
Kampus Pasir Gudang
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ext No. : 07-381 8586

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141

General Inquiry:
Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my
Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001