Buletin

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PENYELIDIKAN, JARINGAN INDUSTRI & ALUMNI

Kami beriltizam untuk menyediakan perkhidmatan profesional, beretika dan mesra pelanggan supaya :

1. Meningkatkan penghasilan penyelidikan yang berkualiti dan berimpak tinggi dengan mensasarkan 10% daripada pensyarah UiTM Cawangan Johor menjadi ketua penyelidik dan 30% pensyarah menjadi penyelidikan.

2. Meningkatkan penghasilan penerbitan yang berkualiti dan berimpak tinggi dengan mensasarkan 60% pensyarah UiTM Cawangan Johor menghasilkan penerbitan.

3. Memastikan sekurang-kurangnya lima (5) perundingan didaftarkan di Bahagian Penyelidikan, Jaringan Industri & Alumni. 

4. Menjalankan aktiviti keusahawanan kepada pelajar yang dilihat berpotensi sekurang-kurangnya tiga (3) aktiviti setahun.

5.  Memastikan satu (1) MoU / MoA ditandatangani dalam setahun.

6.  Memastikan penyertaan pensyarah dalam pertandingan atau pameran inovasi dalam atau luar negara sekurang-kurangnya dua (2) pertandingan atau pameran setahun

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141

General Inquiry:
Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my
Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001