HOME: Program Yang Ditawarkan

Program Yang Ditawarkan  • Sepenuh Masa
  • Separuh Masa
  • FAQ
AC110-DIPLOMA IN ACCOUNTANCY

The DIA programme has been designed with the objective of training Bumiputera in the filed of accountancy at a sub professional level.

Please visit the respective website for more information. 

BM111 - DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES
Business today is complex, and it calls for minds that are trained in the broad fundamentals of business. This programme, which started in July 1963 and remains as one of the highly seek programmes among students undertaking diploma programme, gives students a good background of business facts and knowledge upon which they build a career in business. This programme also prepares students for the Bachelor programme in the various specialized field of business. This 3-year programme of 6 semesters covers a wide range of courses.  It includes the study of accounting, economics, marketing, management, math and statistics, language and communication, information technology and legal foundations.
Please visit the respective website for more information. 
BM112-DIPLOMA IN BANKING
With the challenges arising from the liberalization and globalization of business today, and realizing the importance of the banking industry as the financial intermediary and primary source of financing for the domestic economy, there is a need to understand the banking system of Malaysia. This programme, which started in July 1967, is designed to develop and train students in the area of banking management and finance.

This programme also prepares students for the Bachelor programme in the field of finance, banking and investment. This 3-year programme of 6 semesters covers a wide range of courses.  It includes the study of banking management, finance, accounting, economics, marketing, management, mathematics and statistics, language and communication, information technology and legal foundations. This wide range of courses provides students with the basis needed in facing  challenges in the banking industry.
Please visit the respective website for more information.
BM220 - Bachelor of Business Administration (Hons) Marketing
INTRODUCTION
This programme is designed to train and expose students to the critical marketing concepts and strategies. It will also equip them with a broad knowledge of marketing through real case studies and networking with the industries. Graduates will be able to become marketing professionals and are marketable in both the domestic and global businesses.
BM222 - Bachelor of Business Administration (Hons) Finance
INTRODUCTION
This programme is designed to equip students with a broad knowledge in the field of finance to enable them to either find employment at various organisations or to pursue higher tertiary qualification. Graduates in this discipline will be exposed to the critical finance concepts and strategies and apply them to real world situations through case studies and cooperation with outside organisations.
Sarjana Pentadbiran Perniagaan /
Executive Master Business Administration (BM771)-separuh masa
Sila muat turun dokumen untuk mengetahui lebih lanjut mengenai EMBA
Pelan Pengajian untuk KOD BM220, BM222 & ED231
Info Tentang e-PJJ
SOALAN-SOALAN LAZIM e-PJJ
1. Perlukah saya mempunyai komputer di rumah untuk mengikuti Program e-PJJ?
Anda tidak perlu mempunyai komputer di rumah (tetapi ianya lebih memudahkan sekiranya anda ada kemudahan ini di rumah). Walau bagaimana pun, anda perlu mempunyai kemudahan akses ke Internet, sama ada dari pejabat atau di pusat-pusat siber.
2. Perlukah saya masuk ke kelas maya e-PJJ setiap hari?
Tidak perlu. Walau bagaimana pun, anda digalakkan untuk mengakses kelas maya seberapa kerap yang boleh/mampu/upaya. Pada puratanya, anda hanya perlu masuk ke kelas maya lebih kurang dua atau tiga kali seminggu.
3. Berapa lamakah perlu saya berada di dalam kelas maya setiap kali saya mengaksesnya?
Terpulang kepada anda. Pada puratanya, anda hanya perlu berada di dalam kelas maya diantara 30 minit hingga 40 minit bagi setiap sesi. Lain-lain kerja boleh anda lakukan di luar talian (offline).
4. Perlukah saya mempunyai kemahiran IT yang tinggi untuk mengikuti program ini?
Tidak perlu. Anda hanya perlu tahu mengakses laman kami melalui Internet sahaja di peringkat awal. Sistem yang digunakan adalah amat mesra pengguna dan panduan permulaan juga disediakan untuk membantu anda. Anda juga boleh mendapat bantuan teknikal melalui e-mel atau telefon pada waktu bekerja biasa.
5. Adakah program e-PJJ diikitiraf?
Semua Program e-PJJ diikitiraf oleh pihak-pihak yang terbabit, seperti Kementrian Pendidikan dan Jabatan Perkhidmatan Awam. Dari segi syarat, polisi, kualiti, kurikulum, silabus dan sebagainya, Program e-PJJ adalah sama dengan program-program UiTM sepenuh masa yang lain. Perbezaan adalah dari segi cara pembelajaran sahaja.
6. Bolehkah saya memindah kredit yang telah saya perolehi dari IPT lain?
Setelah diterima dan mendaftar sebagai pelajar e-PJJ UiTM, anda boleh memohon untuk mendapat pemindahan kredit bagi kursus-kursus yang telah anda ambil dan lulus daripada IPT yang diikitiraf oleh Lembaga Akreditasi Negara (LAN).
7. Saya mempunyai kelayakan dari IPTS. Bolehkah saya menggunakannya untuk memenuhi syarat kemasukan?
Semua kelulusan IPTS yang diiktiraf oleh LAN boleh digunakan untuk memenuhi syarat kemasukan ke dalam program-program e-PJJ.
8. Adakah UiTM menyediakan sebarang bantuan kewangan atau biasiswa?
Program e-PJJ adalah sebuah program yang telah mendapat subsidi dari UiTM dan membolehkan kadar yuran rendah dikenakan. Bantuan kewangan secara langsung tidak dapat disediakan. Walau bagaimanapun, anda boleh mendapat pinjaman pendidikan dari mana-mana institusi kewangan. Permohonan Program Mengubah Destini Anak Bangsa (MDAB) disediakan bagi pelajar-pelajar yang memenuhi syarat-syarat kelayakan. Untuk maklumat lanjut boleh layari http://onlineapps.ined.uitm.edu.my/mdab/.
9. Bila dan bagaimana untuk memohon?
Anda boleh memohon pada bila-bila masa melalui Sistem Permohonan Dalam Talian yang telah disediakan. Pengambilan pelajar dilakukan empat kali setahun, pada bulan Mei dan November bagi permohonan Diploma, Mac dan September bagi permohonan Ijazah.