HOME: Diploma Pengajian Perniagaan

Diploma Pengajian Perniagaan

 Diploma Pengajian Perniagaan

  • Umum
  • Garis Panduan Kursus
  • Peluang Pekerjaan
  • Syarat Kemasukan

PENGENALAN

Program ini telah diperkenalkan pada Julai 1963. Ianya telah digubal untuk melahirkan graduan yang mempunyai asas yang kuat dalam pengurusan perniagaan moden. Asas ini amat penting kerana Malaysia sedang mengalami pembangunan industri yang pesat. Oleh itu  profesional dalam bidang perniagaan dan pengurusan adalah amat diperlukan bagi sektor komersil dan industri.

PENGIKTIRAFAN

Pemegang diploma layak meneruskan pengajian terus ke semester ketiga  dalam Program Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan di Fakulti Pengurusan Perniagaan, UiTM. Graduan juga layak meneruskan pelajaran di universiti dalam dan luar negara.

STRUKTUR PROGRAM

BM111 Diploma in Business Studies

Sem

Code

Course

Credit hours

1

ACC 115
MAT 140
MGT 162
BEL 120
CTU 101
KO-K

Financial Accounting
Business Mathematics
Fundamentals of Management
Consolidating Language Skills
Prinsip Asas Islam
Co-curriculum 1

3
3
3
3
2
1

2

ACC 165
ECO 162
MKT 243
BEL 260
CTU 151
KO-K

Cost Accounting
Principle of Micro Economics
Fundamentals of Marketing
Preparatory Course for MUET
Pemikiran dan Tamadun Islam
Co-curriculum 2

4
3
3
3
2
1

3

QMT 216
MGT 269
ECO 211
BEL 311
CTU 241
BMD 101/ BAB 101

Introduction to Statistics
Business Communication
Macroeconomics
English for Academic Purpose
Asas Ekonomi Islam
Third Language

3
3
3
3
2
2

4

LAW 251
FIN 262
MGT 300
MKT 310
INS 312 
BMD 151/ BAB 151

Business Law
Fundamentals of Finance
Information Technology in Business
Principles of Public Relations
Fundamentals of Insurance
Third Language

4
4
3
3
3
2

5

FIN 329
MGT 340
ECO 261
MGT 345
MGT 321
MGT 312

Investment Management
Human Resource Management
Malaysian Economics
Operations Management
Organizational Behavior
Creative and Critical Thinking

4
3
3
3
3
2

6

MGT 369
MKT 361
ENT 300
MGT 361
TPT 250

Research Methodology
Principles and Practice of Selling
Entrepreneurship
Introduction to International Business
Fundamentals of Transport

3
3
3
3
3

Graduan berpeluang untuk bekerja dalam sektor perbankan dan institusi kewangan.

DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (sepenuh masa)
Kod UiTM : BM111
Jangkamasa: 3 tahun/6 semester
Syarat Khas Program adalah seperti di bawah:-

Lepasan SPM & setaraf

  • Lulus SPM & Lima (5) Subjek Kepujian
  • Kepujian Bahasa Melayu, Kepujian Bahasa Inggeris, Kepujian Matematik/Matematik Tambahan, Kepujian dua (2) subjek selain di atas.

Lepasan Pra Diploma UiTM

  • Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Perdagangan dari UiTM