HOME: Pengumuman

   
1 BAUCHER BUKU 1 MALAYSIA
  PENGUMUMAN BB1M
   
2 PENGUMUMAN KAD DISKAUN PELAJAR
  Adakah wakil kepada pelajar boleh ambil kad diskaun? - boleh
  dan Bagaimana kaedahnya, selain wakil telah membawa slip excel kad diskaun?
  - wakil perlu tuliskan nama dan no kad pengenalan pada belakang borang dan turunkan tandatangan.
   
3 TERKINI
  1) Pelajar dikehendaki memasukkan nombor pelajar di ruangan {masukkan no pelajar} pada link disebelah Kad Diskaun Pelajar untuk mendapatkan maklumat nombor kad diskaun siswa.
  2) Pelajar dikehendaki mencetak borang dan majukan borang tersebut kepada pegawai di kaunter yang disediakan di Pejabat Bendahari untuk kutipan kad siswa.
   
  TIMBALAN BENDAHARI
  Junita bte Jamaludin