BULETIN

NO.

EDISI

MAKLUMAT LANJUT

1.

VOLUME 1

Lihat

2.

VOLUME 2

Lihat

3.

VOLUME 3

Lihat

4.

VOLUME 4

Lihat

5.

VOLUME 5

Lihat

NO.

EDISI

MAKLUMAT LANJUT

1.

Volume 1

Lihat

2.

Volume 2

Lihat

 

NO.

EDISI

MAKLUMAT LANJUT

1.

Volume 1

Lihat

2.

Volume 2

Lihat

3.

Volume 3

Lihat

4.

Volume 4

Lihat

5.

Volume 5

Lihat

6.

Volume 6

Lihat

7.

Volume 7

Lihat

8.

Volume 8

Lihat

9.

Volume 9

Lihat

9.

Volume 10

Lihat

NO.

EDISI

MAKLUMAT LANJUT

1.

Edisi 2019

Lihat

2.

Edisi 2020

Lihat

3.

Edisi 2021

Lihat

3.

Edisi 2022

Lihat

3.

Edisi 2023

Lihat

NO.

EDISI

MAKLUMAT LANJUT

 

KEJURUTERAAN ELEKTRIK

 

1.

Beyond FKE Bil. 4/2021

Lihat

 

FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN

 

1.

COMMUNITY PROJECTS FOR HAPPINESS

Lihat

2.

InnoPulse FBM: A Fusion of Business Innovation

Lihat

NO.

EDISI

MAKLUMAT LANJUT

1.

Edisi 2021

Lihat

2.

Edisi 2022

Lihat

NO.

EDISI

MAKLUMAT LANJUT

1.

Edisi Pertama

Lihat

2. 

Edisi Kedua

Lihat

3. 

Edisi Ketiga

Lihat

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001