DIREKTORI |PAKAR

FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN KAMPUS SEGAMAT
Jumlah Pensyarah
0
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI KAMPUS SEGAMAT
Jumlah Pensyarah
0
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM
Jumlah Pensyarah
0
FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN KAMPUS PASIR GUDANG
Jumlah Pensyarah
0
FAKULTI PERAKAUNAN
Jumlah Pensyarah
0
FAKULTI AKADEMI PENGAJIAN BAHASA KAMPUS SEGAMAT
Jumlah Pensyarah
0
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Jumlah Pensyarah
0
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK KAMPUS PASIR GUDANG
Jumlah Pensyarah
0
FAKULTI AKADEMI PENGAJIAN BAHASA KAMPUS PASIR GUDANG
Jumlah Pensyarah
0
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK KAMPUS SEGAMAT
Jumlah Pensyarah
0
UNDANG-UNDANG
Jumlah Pensyarah
0
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
Jumlah Pensyarah
0
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI KAMPUS PASIR GUDANG
Jumlah Pensyarah
0
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT
Jumlah Pensyarah
0
PENGAJIAN SISWAZAH
Jumlah Pensyarah
0
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA
Jumlah Pensyarah
0
FAKULTI SAINS GUNAAN
Jumlah Pensyarah
0

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001