PENGAJIAN | KEJURUTERAAN AWAM

Pengenalan
Pengajian Kejuruteraan Awam telah ditubuhkan sejak tahun 1967, pada mulanya di bawah bidang kuasa Sekolah Kejuruteraan. Kumpulan pelajar pertama yang lulus dengan Diploma Lanjutan Kejuruteraan Awam, ijazahnya diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam, Malaysia. Pada bulan Julai 1974, sistem dua peringkat telah diperkenalkan di mana ia memberikan pelajar pilihan untuk mendaftar masuk ke program Diploma sebelum meneruskan program ijazah. Dengan perkembangan yang seterusnya, sekolah itu telah disusun semula menjadi tiga fakulti kejuruteraan pada tahun 1996 yang kini mewujudkan Pengajian Kejuruteraan Awam. Sejak itu, Pengajian Kejuruteraan Awam telah menawarkan program sarjana dan pascasiswazah untuk memenuhi aspirasi negara, keperluan industri dan dalam usaha melahirkan graduan yang berpengetahuan. Pada masa ini, Pengajian Kejuruteraan Awam mempunyai program yang dijalankan di UiTM Shah Alam, UiTM Pasir Gudang, UiTM Pahang, UiTM Sarawak dan UiTM Pulau Pinang.

 

* Untuk maklumat lanjut sila layari : Laman Rasmi FKA

 

Kemudahan di Bangunan Fakulti


Pengajian Kejuruteraan Awam UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang mempunyai 15 Makmal untuk sesi pembelajaran pelajar iaitu:
1. BILIK TEC 1, 2, 3 DAN 4
2. DESIGN OFFICE 1 DAN 2
3. MAK­MAL ALAM SEKITAR
4. MAK­MAL AUTO­CAD 1 DAN 2
5. MAK­MAL ESTEEM 1 DAN 2
6. MAK­MAL FIZIK
7. MAK­MAL GEOLOGI 1 DAN 2
8. MAK­MAL HIDRAULIK
9. MAK­MAL JALAN RAYA
10. MAK­MAL KHID­MAT BANGUNAN
11. MAK­MAL KIMIA
12. MAK­MAL KONKRIT DAN FABRIKASI
13. MAK­MAL MEKANIK TANAH
14. MAK­MAL STRUK­TUR RINGAN DAN KEKU­ATANBAHAN
15. MAKMAL UKUR

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001