PENGAJIAN | SAINS MAKLUMAT

Pengenalan

PENGENALAN

Fakulti Pengurusan Maklumat, UiTM, berbangga menjadi perintis dalam menyediakan pendidikan profesional untuk memenuhi keperluan tenaga manusia negara ini dalam tiga bidang yang sangat penting, iaitu: Pengurusan Maklumat, Pengurusan Perpustakaan, dan Pengurusan Rekod. Program akademik kami, ditambah oleh latihan industri, melengkapkan graduan dengan pengetahuan dan kemahiran untuk memenuhi permintaan yang memerlukan pengurusan maklumat dalam pelbagai bentuk dan dalam pelbagai jenis organisasi. Graduan kita yang menjadi daya penggerak utama bagi pembangunan masyarakat yang berasaskan pengetahuan, menjadikan Malaysia sebuah negara maju, memastikan bahawa ilmu pengetahuan diuruskan secara teratur, dikekalkan dan dipertingkatkan untuk nilai yang optimum. Untuk mencapai matlamat ini, program ini terdiri daripada gabungan komponen daripada empat bidang utama: Teknologi Maklumat, Profesional dan Teknikal Aspek Pengurusan Maklumat dan Rekod, Perhubungan Awam dan Keperluan dan Perkhidmatan Pengguna.

* Untuk maklumat lanjut sila layari laman web : https://fim.uitm.edu.my

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001