PENGAJIAN | PENGKOMPUTERAN, INFORMATIK & MEDIA

Pengenalan

PENGENALAN

Fakulti Sains Komputer dan Matematik Cawangan Johor Kampus Segamat mula ditubuhkan pada 15 Disember 1983 seiring dengan penubuhan Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor. Fakulti ini menawarkan dua program dan merupakan satu-satunya fakulti yang menawarkan program gugusan Sains dan Teknologi (S&T) di Kampus Segamat. Program Diploma Sains Komputer (CS110) telah ditawarkan bermula Semester Disember 2005 dan Diploma Sains Matematik (CS143) ditawarkan bermula semester Jun 2016. 

* Untuk maklumat lanjut sila layari laman web : https://fskm.uitm.edu.my/

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001