UNIT | STRATEGIK & TRANSFORMASI UNIVERSITI

Pengenalan

Unit Strategik dan Transformasi Universiti (USTU) adalah satu unit yang dirangka bagi memantapkan perancangan dan perlaksanaan pelan strategik kampus. Unit yang pernah dikenali sebagai Unit Perancangan Strategik dahulunya, merupakan unit yang bernaung di bawah Pejabat Rektor. Dasar utamanya adalah sebagai perantaraan antara Bahagian Transformasi Universiti (BTU) dan Universiti Teknologi Mara Cawangan Johor (UiTMCJ). Segala maklumat yang berkaitan dengan strategik dan transformasi universiti yang disalurkan oleh BTU akan disampaikan oleh unit ini kepada UiTMCJ. Unit ini juga bertanggungjawab dalam memantau pencapaian petunjuk prestasi UiTMCJ sepertimana yang telah digariskan di dalam Pelan Strategik 2025.

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001