FAKULTI | SAINS GUNAAN

Pengenalan

PENGENALAN

Fakulti Sains Gunaan merupakan salah satu teras Universiti dalam Gugusan Fakulti Sains dan Teknologi. Fakulti berusaha untuk menyediakan persekitaran yang dinamik secara berterusan yang bertujuan memupuk tenaga akademik yang berinovasi dan cemerlang dalam pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan. Dalam semua aktiviti, baik pengajaran, penyelidikan atau jangkauan, matlamat kami adalah untuk beroperasi dengan pemikiran ke hadapan, hasil pendekatan yang berorientasi dan komuniti yang responsif dalam usaha merealisasikan visi untuk menjadi sebuah institusi premier dalam bidang sains dan teknologi.

Untuk maklumat lanjut sila layari : https://fsg.uitm.edu.my/

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001