BULETIN

NO.

EDISI

MAKLUMAT LANJUT

1.

Tahun 2019

Lihat

2.

Tahun 2020

Lihat

2.

Tahun 2020

Lihat

NO.

EDISI

MAKLUMAT LANJUT

1.

Volume 1

Lihat

2.

Volume 2

Lihat

 

NO.

EDISI

MAKLUMAT LANJUT

1.

Volume 1

Lihat

2.

Volume 2

Lihat

3.

Volume 3

Lihat

4.

Volume 4

Lihat

5.

Volume 5

Lihat

NO.

EDISI

MAKLUMAT LANJUT

1.

Edisi 1

Lihat

2.

Edisi 2

Lihat

NO.

EDISI

MAKLUMAT LANJUT

 

KEJURUTERAAN ELEKTRIK

 

1.

Beyond FKE Bil. 4/2021

Lihat

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141

General Inquiry:
Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my
Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001