BAHAGIAN | INFOSTRUKTUR

Pengenalan
Bahagian Infostruktur, Kampus Segamat terdiri daripada seorang Pegawai Teknologi Maklumat Kanan F44, 1 orang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan FA32, 4 orang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29, seorang Juruteknik Komputer Tertinggi FT26, seorang Juruteknik Komputer Kanan FT22 dan 2 orang Juruteknik Komputer FT19.

Manakala Kampus Pasir Gudang terdiri daripada seorang Pegawai Teknologi Maklumat F41, seorang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan FA32, 5 orang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29, seorang Juruteknik Komputer Kanan FT22 dan seorang Juruteknik Komputer FT19.

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001