BAHAGIAN | PENTADBIRAN

Pengenalan
Teras perkhidmatan Pejabat Pentadbiran adalah seperti berikut:

1. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
    Urusan perjawatan
    Urusan saraan dan penamatan
    Urusan pengesahan perkhidmatan

2. BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
    Urusan latihan dan biasiswa
    Urusan peperiksaan perkhidmatan
    Urusan peningkatan kerjaya

3. PENTADBIRAN AM
    Khidmat pakaian seragam
    Khidmat sara ubat
    Pengurusan mel
    Pengurusan disiplin dan tatatertib staf

4. KHIDMAT PELANGGAN
    Khidmat telefonis dan direktori staf
    Khidmat siaraya

5. KENDERAAN RASMI UNIVERSITI
    Khidmat kenderaan rasmi UiTM

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001