BAHAGIAN | BENDAHARI

Pengenalan
Pejabat Bendahari, Kampus Segamat diketuai oleh Timbalan Bendahari Kanan dan mempunyai seramai dua puluh satu (21) orang staf.

Manakala Kampus Pasir Gudang diketuai oleh Penolong Bendahari dan dibantu oleh enam (6) orang staf.

Terdapat empat (6) unit utama di dalam pengurusan operasi di Pejabat Bendahari iaitu Unit Pengurusan Akaun, Unit Belanjawan, Unit Pengurusan Harta dan Inventori, Unit Pengurusan Wang dan Bayaran, Unit Penjanaan Hasil  dan Unit Pengurusan Perolehan dan Penguatkuasaan.

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001