BAHAGIAN | HAL EHWAL AKADEMIK

Pengenalan

Bahagian Hal Ehwal Akademik (HEA) UiTM Cawangan Johor berperanan dalam menguruskan hal ehwal akademik pelajar dan membantu pihak pentadbir akademik universiti dan pensyarah dalam memastikan misi, visi dan objektif akademik UiTM Cawangan Johor tercapai.

Bahagian Hal Ehwal Akademik UiTM Cawangan Johor dibahagikan kepada 4 Unit Utama iaitu :
       i. Unit Rekod & Pentadbiran Pelajar (URP)
       ii. Unit Peperiksaan (UPep)
       iii. Unit Percetakan
       iv. Unit Audio Visual (AV) 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001