BAHAGIAN | PEJABAT PENGURUSAN FASILITI & ICT

Pengenalan
Bahagian Pengurusan Fasiliti adalah satu bahagian yang telah dipertanggungjawabkan untuk mengawal, menyelia dan memastikan semua asset UiTM Cawangan Johor sentiasa berada di dalam keadaan terurus, baik dan selamat untuk digunakan atau didiami serta menjadikan Universiti Teknologi MARA sebagai sebuah kampus yang tercantik dan mempunyai prasarana yang lengkap dan kondusif.

Bahagian Pengurusan Fasiliti, Kampus Segamat diketuai oleh seorang Timbalan Pengarah serta dibantu oleh Jurutera Kanan serta 34 staf lain. Manakala di Kampus Pasir Gudang diketuai oleh seo­rang Jurutera Kanan, 2 orang Peno­long Jurutera, seo­rang Pen­jaga Jen­tera Elek­trik dan 2 orang Pem­bantu Kemahi­ran.

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001