UNIT | KOMUNIKASI KORPORAT

Pengenalan

Unit Komunikasi Korporat UiTM Cawangan Johor (UiTMCJ) telah ditubuhkan pada tahun 2003 dan unit ini berada di bawah Pejabat Rektor Johor. Unit ini telah diterajui oleh seorang Koordinator Komunikasi Korporat dan Media sebagai tenaga penggerak bagi menjalinkan hubungan dua hala dengan pelbagai agensi dan masyarakat luar di samping meningkatkan imej korporat UiTMCJ melalui pelbagai bentuk aktiviti dan kerjasama selaras dengan dasar polisi UiTM. 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001