UNIT | ZAKAT, SEDEKAH DAN WAKAF

Pengenalan
Unit Zakat, Sedekah dan Wakaf (UZSW) UiTM Cawangan Johor merupakan sebuah unit yang menguruskan aktiviti berkaitan zakat, sedekah dan wakaf. Pada bulan Julai 2020 UZSW diketuai oleh Koordinator dan diletakkan di bawah Rektor UiTM Cawangan Johor. Sebelum daripada itu UZSW diuruskan oleh Unit Hal Ehwal Islam UiTM Cawangan Johor. Perubahan ini berdasarkan keputusan Majlis Eksekutif Universiti (MEU) Bil. 07/2020 pada 4 Mac 2020.  

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001