BIL NAMA BORANG
PELAJAR
1 Borang Aduan Masalah Pendaftaran Kursus
2 Borang Permohonan Silibus
3 Borang Aktiviti TAPA
4 Borang Gunapakai Data Fail Peribadi Pelajar Lama - DIP
5 Borang Gunapakai Data Fail Peribadi Pelajar Lama - ISM
6 Borang Menarik Diri Dari UiTM
7 Borang Pendaftaran Kursus Untuk Lebih Jam Kredit
8 Borang Pengesahan Pelajar
9 Borang Pengesahan Tamat Pengajian
10 Borang Penyelidikan Pelajar
11 Borang Permohonan Cuti Khas
12 Borang Permohonan Penangguhan Bayaran Yuran Pengajian
13 Borang Perubahan Peribadi Pelajar
14 Borang Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP)
15 Borang Tamat -Diberhentikan Pengajian
16 Laporan TAPA
17 Borang Maklumat Pelajar Baru
18 Borang Maklumat Pelajar Lama
19 Borang Mohon Gantian/Tangguh Kuliah
20 Borang Pendaftaran Pelajar Baru
21 Borang Pengecualian Kuliah
22 Borang Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan (RSS)
23 Borang Pendaftaran Calon MUET
PENSYARAH
1 Borang Pensyarah Sambilan
2 Borang Permohonan Pembantu Pengawas Peperiksaan
3 Borang Pengesahan Peringatan Lisan
4 Borang Permohonan Pertukaran Pengawas Peperiksaan
5 Borang Laporan Tidak Hadir Kuliah
6 Borang Tangguh Kuliah
7 Borang Pengakuan Staf
8 Borang Penyerahan Kertas Soalan
9 Borang Aktiviti TAPA
10 Borang Maklumbalas Lawatan Akademik
11 Borang Alumni UiTM Johor
12 Borang Mengubah Destini Anak Bangsa
13 Borang Pra Graduan UiTM Johor
14 Carta Alir Kes Tatatertib Akademik Pelajar
15 Carta Alir Permohonan Penangguhan Yuran Pengajian
16 Carta Alir Pra Graduan
17 Polisi & Kod Amalan Pengajaran & Pembelajaran