Bahagian Hal Ehwal Akademik (BHEA) bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran program-program akademik di UiTM Johor Kampus Pasir Gudang dan jabatan ini diterajui oleh Timbalan Rektor, Penolong Pendaftar, Pengawai Eksekutif, Pembantu Tadbir (Pekeranian/Operasi) dan Pembantu Am Pejabat.

 

 

 

 

WAKTU PERKHIDMATAN

 


 

Waktu berurusan di pejabat Hal Ehwal Akademik adalah seperti berikut:
Hari : Ahad hingga Rabu
Masa : 8.00 pagi hingga 5.00 petang

Hari : Khamis
Masa : 8.00 pagi hingga 3.30 petang

 

 


 

 

Waktu Urusan Peperiksaan Akhir Semester di Kaunter Bilik Gerakan HEA:
Hari : Setiap hari sepanjang peperiksaan dijalankan
Masa : 7.30 pagi hingga 6.00 petang