Kami beriltizam memberikan perkhidmatan pelanggan yang cekap dan berkesan dengan :
1. Mengambil tindakan bantu mula terhadap makluman kes kecemasan dalam tempoh kurang 7 minit.
2. Menurunkan trend kadar jenayah dalam kampus kepada 1%.
3. Menurunkan trend kadar pelanggaran peraturan dalam kampus kepada 10%.
4. Mengemukakan tindakan susulan ke atas laporan kejadian dalam tempoh 5 hari daripada tarikh laporan diterima kepada pihak yang berkenaan.
5. Memberi maklumbalas terhadap permohonan perkhidmatan dalam tempoh 5 hari daripada tarikh permohonan diterima.
6. Menambahbaiki secara berterusan prestasi penyampaian perkhidmatan supaya aduan negatif tidak berulang.