Dr Nor Diyana binti Md Sin
Penye­laras Unit Pen­gu­ru­san Kualiti
Pensyarah
: diyana0366@uitm.edu.my
: 07-381 8221