ENCIK AHMAD SHAHRIZAN BIN MOHAMAD ESMAN
Timbalan Pengarah
Bahagian Pengurusan Fasiliti & ICT
: shahbpp@uitm.edu.my
: 07-935 2344