KETUA UNIT HAL EHWAL ISLAM

 

  

ENCIK RAFIUDDIN BIN MOHD YUSOF
Ketua Unit Hal Ehwal Islam (UHEI)
: rafiu6432@johor.uitm.edu.my
 : 07-9352049
: 07-9352299