Ts. Dr. Mohd Amran bin Hasbullah
Ketua Pusat Pengajian Fakulti Kejuruteraan Awam
Pensyarah Kanan
: mohdamran@uitm.edu.my
: 07-381 8349

: FKA, Aras 5, Bilik 53