Dr. Nur Amalina Muhamad
Ketua Pusat Pengajian Fakulti Kejuruteraan Elektrik
Pensyarah Kanan
: amalina0942@uitm.edu.my
: 07-381 8185