En Zahari bin Abu Bakar
Ketua Pusat Pengajian Fakulti Kejuruteraan Elektrik
Pensyarah Kanan
: zahar311@uitm.edu.my
: 07-381 8185 / 016– 878 8856

: FKE, Aras 6, Bilik 60