Dr Siti Khadijah binti Alias
Ketua Pusat Pengajian Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
Pensyarah Kanan
: khadijah_alias@uitm.edu.my
: 07-381 8476

: FKM, Aras 6, Bilik 57