En Abdul Razak bin Jambari
Ketua Pusat Pengajian Fakulti Pengurusan Dan Perniagaan
Pensyarah Kanan
: abdul625@uitm.edu.my
: 07-381 8586

: FPDP, Aras 3, Bilik 6