Pn D Rohayu binti Mohd Yusof
Koordinator Kursus Akademi Pengajian Bahasa
Pensyarah Kanan
: droha932@uitm.edu.my
: 07-381 8582

: FPP, Aras 3, Bilik 20