KETUA PUSAT PENGAJIAN FAKULTI PERAKAUNAN

 

DR. NORAIZAH ABU BAKAR
Ketua Pusat Pengajian
Fakulti Perakaunan

: norai738@uitm.edu.my

 : 07-9352304

 : 07-9352288

 

KOORDINATOR KURSUS FAKULTI PERAKAUNAN

 

 

PUAN NORHIDAYAH ABDULLAH
Koordinator Kursus 
Fakulti Perakaunan

norhi498@uitm.edu.my

 : 07-9352302

 : 07-9352288