FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT

Fakulti Pengurusan Maklumat, UiTM, berbangga menjadi perintis dalam menyediakan pendidikan profesional untuk memenuhi keperluan tenaga manusia negara ini dalam tiga bidang yang sangat penting, iaitu: Pengurusan Maklumat, Pengurusan Perpustakaan, dan Pengurusan Rekod. Program akademik kami, ditambah oleh latihan industri, melengkapkan graduan dengan pengetahuan dan kemahiran untuk memenuhi permintaan yang memerlukan pengurusan maklumat dalam pelbagai bentuk dan dalam pelbagai jenis organisasi. Graduan kita yang menjadi daya penggerak utama bagi pembangunan masyarakat yang berasaskan pengetahuan, menjadikan Malaysia sebuah negara maju, memastikan bahawa ilmu pengetahuan diuruskan secara teratur, dikekalkan dan dipertingkatkan untuk nilai yang optimum. Untuk mencapai matlamat ini, program ini terdiri daripada gabungan komponen daripada empat bidang utama: Teknologi Maklumat, Profesional dan Teknikal Aspek Pengurusan Maklumat dan Rekod, Perhubungan Awam dan Keperluan dan Perkhidmatan Pengguna.

 

OBJEKTIF FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT

  • Untuk memenuhi keperluan tenaga kerja bagi kakitangan maklumat kelayakan profesional untuk pembangunan negara ke arah wawasan 2020.
  • Untuk menyediakan program akademik dan profesional yang berkualiti tinggi, inovatif dan terkini.
  • Untuk memberikan pengajaran yang berkualiti dengan sokongan latihan amali, penyelidikan, penerbitan, dan kerja perundingan.
  • Untuk meningkatkan kualiti, keberkesanan dan pelbagai program latihan selaras dengan keperluan industri dan kemajuan teknologi.
  • Untuk melahirkan graduan yang mampu memainkan peranan penting dalam mempromosikan tabiat membaca dan masyarakat yang kaya dengan maklumat.

 

MISI

  • Menyediakan pendidikan untuk profesional maklumat untuk menjana tenaga kerja berdaya saing, dan beretika bagi pembangunan Malaysia sebagai masyarakat berilmu.
  • Menyediakan program pendidikan berterusan di pelbagai peringkat untuk memenuhi keperluan kakitangan maklumat kerja untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi selaras dengan dasar negara terhadap pembinaan keupayaan dan pembelajaran sepanjang hayat.
  • Menyediakan kepimpinan dalam perundingan dan penyelidikan untuk individu dan organisasi yang berminat dalam penyelidikan dan pembangunan di kawasan-kawasan yang merangkumi maklumat, pengetahuan, perpustakaan, arkib dan pengurusan rekod.

 

VISI

Untuk menjadi pusat kecemerlangan bertaraf dunia untuk pendidikan dan penyelidikan dalam bidang Pengurusan Maklumat, Pengurusan Pengetahuan, Pengurusan Perpustakaan dan Pengurusan Rekod.