IM110 - Diploma Pengurusan Maklumat

 

Pengenalan

Program ini bertujuan untuk memenuhi keperluan bagi pekerja maklumat dan pengetahuan yang memainkan peranan penting dalam industri maklumat. Para graduan dilatih untuk menimba ilmu pengetahuan mengenai literasi maklumat, pengendalian maklumat, komunikasi maklumat dan aplikasi teknologi untuk mencapai kejayaan wawasan 2020, kerajaan telah menyedari kepentingan maklumat dan pengetahuan sebagai nadi masyarakat maklumat untuk meningkatkan kualiti kehidupan, ekonomi dan persekitaran kerja seperti keputusan yang lebih baik membuat, tanpa maklumat dan pengetahuan sebagai sumber ia akan menyebabkan semua hal ehwal mereka terdedah kepada gangguan, maka negara kita telah berubah dari era industri ke zaman maklumat, bukti kemajuan projek mega di Koridor Raya Multimedia (MSC) untuk menyokong industri maklumat, di mana Cyberjaya telah dipilih sebagai tempat untuk bandar pintar untuk menyokong industri. Oleh itu pelan utama kami adalah untuk melengkapkan graduan dengan pengetahuan mengenai pengurusan maklumat untuk mencapai kerajaan yang bercita-cita ke arah wawasan 2020.

 

Syarat Kemasukan

Lulus SPM atau apa-apa yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan lima (5) kredit termasuk Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris serta Lulus dalam Matematik / Matematik Tambahan.


Keperluan tambahan untuk mod ePJJ:


Sekurang-kurangnya satu (1) tahun pengalaman bekerja.

 

Pelan Pengajian

Bil

Kod

Keterangan Kursus

Jam Kredit

1

IMD111

Introduction To Information Skills

3.00

2

IMD112

Introduction To Information Management

3.00

3

IMD113

Information And Communication Technology Application

3.00

4

ELC121

Integrated Language Skills I

3.00

5

CTU101

Fundamentals Of Islam

2.00

6

MGT162

Fundamentals Of Management

3.00

7

SUB-KO

Sub-Ko

1.00

 

 

Jumlah

18.00

 

Semester 2

8

IMD121

Communication Skills For Information Professionals

3.00

9

IMD122

Introduction To School Resource Center

3.00

10

IMD123

Foundation Of Records Management

3.00

11

IMD124

Access To Information

3.00

12

ELC151

Integrated Language Skills Ii

3.00

13

CTU151

Islamic Thought And Civilization

2.00

14

SUB-KO

Sub-Ko

1.00

 

 

Jumlah

18.00

 

Semester 3

15

IMD211

Instructional Media Application

3.00

16

IMD212

Introduction To Electronic Record Keeping

3.00

17

IMD213

Organization Of Information

3.00

18

IMD214

Electronic Publishing

3.00

19

ELC231

Integrated Language Skills Iii

3.00

20

CTU264

Islamic Information Management

2.00

21

HBU131

National Kesatria Iii

1.00

 

 

Jumlah

18.00

 

Semester 4

22

IMD221

Social Media Literacy

2.00

23

IMD222

Technical Support Services And Maintenance For Information Agencies

3.00

24

IMD223

Introduction To Cataloging

3.00

25

IMD224

Management Of Records Center

3.00

26

IMD225

Information Technology Application In Information Agencies

3.00

27

IMD226

Multimedia For Information Presentation

3.00

28

IMD227

Promotion Of Information Products And Services

3.00

 

 

Jumlah

20.00

 

Semester 5

29

IMD311

Introduction To Web Content Management And Design

3.00

30

IMD312

Reference And Informaton Services For Information Ageancies

3.00

31

IMD313

Foundation Of Archives

3.00

32

IMD314

Extension Services For Information Agencies

3.00

33

IMD315

Management Of Libraries And Resource Center

3.00

34

ENT300

Fundamentals Of Entrepreneurship

3.00

 

 

Jumlah

18.00


Tempoh Pengajian
: Sepenuh masa: 2.5 tahun

Peluang Pekerjaan

Graduan mempunyai peluang untuk bekerja di perpustakaan dan pusat maklumat seperti berikut:

  • Penolong Pegawai Maklumat
  • Penolong Eksekutif
  • Penolong Pentadbiran Dokumen
  • Penolong Pegawai Rekod
  • Penolong Pegawai Rekod Perubatan
  • Penolong Pegawai Pustakawan