KETUA PUSAT PENGAJIAN FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK

 

PUAN YUSNITA BINTI SOKMAN
Ketua Pusat Pengajian
Fakulti Sains Komputer dan Matematik
: yusni996@uitm.edu.my
: 07-9352000

: Pejabat Pentadbir Akademik - No.13

 

KOORDINATOR KURSUS FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK

 

DR. SHAMSATUN NAHAR BINTI AHMAD
Koordinator Kursus
Fakulti Sains Komputer dan Matematik
: shams551@uitm.edu.my
: 07-9352000

: Pejabat Pentadbir Akademik - No.12