KETUA PUSAT PENGAJIAN AKADEMI PENGAJIAN BAHASA

 

PUAN HARYATI BINTI AHMAD
Ketua Pusat Pengajian
Akademi Pengajian Bahasa
: harya395@uitm.edu.my
: 07-935 2459
: 07-935 2277