KOORDINATOR JABATAN UNDANG-UNDANG 

 

     

PUAN SITI MARIAM ATAN
Koordinator 
Jabatan Undang-undang
: sitim223@uitm.edu.my
: 07-935 2150
 : 07-935 2271