HOME: Akademik Pusat Akademik Akademi Pengajian Islam Kontemporari

Pengenalan

E-mail Print PDF

Ketua ACIS UiTM Johor

NORIZAN OTHMAN
Ketua
Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS)
Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
KM12, Jalan Muar,
85009, Segamat,
Johor, Malaysia
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Phone No : 07-9352132

 

ACIS @ Akademi Pengajian Islam Kontemporari ditubuhkan pada Disember 2012 yang dulunya dikenali sebagai CITU (Centre For Islamic Thought & Understanding) @ Pusat Pemikiran & Kefahaman Islam ditubuhkan bersama-sama dengan penubuhan universiti ini sendiri (dulunya dikenali dengan Pusat Pendidikan Islam, ITM).

Akademi ini menyediakan kursus-kursus akademik bagi melahirkan golongan professional Melayu Muslim berwibawa untuk negara. Kursus ACIS menjadi subjek wajib universiti sama ada di peringkat diploma atau ijazah kepada semua fakulti.

Mulai tahun 2012 ACIS telah menawarkan kursus-kursus pengajian di peringkat sarjana dan doktor falsafah. Disamping itu ACIS dengan kerjasama Fakulti Pengurusan Perniagaan menawarkan program khusus seperti Perbankan dan Kewangan Islam, Pemakanan Halal dengan Fakulti Sains Gunaan dan lain-lain lagi.

Apabila ITM dinaik taraf menjadi universiti pada tahun 1999, CITU yang pada masa itu mengambil langkah menggabungkan Unit Kemajuan Islam (dulunya di bahagian HEP) di bawah bumbung yang sama.

Dengan tenaga dan kepakaran yang ada di samping mencurahkan ilmu ketika berada di bilik-bilik kuliah, pensyarah-pensyarah ACIS dan pegawai Unit Hal Ehwal Islam bertanggungjawab menerajui aktiviti kerohanian dan keagamaan di kampus UiTM Johor.

Visi 

Mempelbagaikan kursus profesional dan separa profesional yang berorientasikan Islam dengan kerjasama fakulti dan agensi berkaitan.
Menggiat dan menyuburkan budaya keintelektualan melalui kegiatan akademik dan pelbagai aktiviti.
Mempertingkatkan kesarjanaan dan penyelidikan dengan mengadakan program-program akademik yang berorientasikan Islam.

Misi 

ACIS berkeyakinan bahawa setiap insan memerlukan nilai-nilai murni sebagai unsur kesempurnaan melalui pendidikan bersepadu demi kecemerlangan hidup.

Nama: Norizan Othman
No. Tel: 079352172
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jawatan:Ketua CITU Johor/Pensyarah kanan DM 52
Bidang: Law and Islamic LawNama
Nama : Sidek bin Abdullah
No. Tel : 07-9352132
Emel : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jawatan : Pensyarah Kanan (DM52)
Bidang : Islamic Banking. Islamic Juriprudence, Fiqh Muamalah

Nama: Ahmad Nawawi bin Haji Yaakob
No. Tel: 07-9352187
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jawatan: Prof. Madya DM54
Bidang: Pendidikan Islam, Tamadun Islam
Nama: Zaludin bin Hj Sulaiman
No Tel: 079352782
Emel: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jawatan: Prof. Madya DM54
Bidang: Perbankan Islam
Nama: Ahmad bin Che Yaacob (Dr)
No Tel: 07 9352738
Emel: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jawatan: Prof. Madya DM54
Bidang: Syariah, Kewangan Islam, Zakat, Wakaf
Nama: Kamarulzaman bin Sulaiman
No Tel: 07-9352189
Emel: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jawatan: Pensyarah Kanan DM52
Bidang: Ekonomi dan Kewangan Islam (Al Rahnu)
Nama: Saidin bin Wan Ismail
No Tel: 079352193
Emel: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jawatan: Pensyarah Kanan DM2
Bidang: Usuluddin/Pemikiran Islam
Nama: Emie Sylviana binti Mohd Zahid (Cuti belajar)
No Tel: 079352176
Emel: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jawatan: Pensyarah Kanan DM52
Bidang: Pendidikan Islam/Syariah
Nama: Mohd Ali bin Mohd Don
No Tel: 07 2336607
Emel: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jawatan: Pensyarah Kanan DM52
Bidang: Baitulmal,Wakaf
Nama: Md Saufi bin Abdul Hamid
No Tel: 07-9352345
Emel: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jawatan: Pensyarah Kanan DM52
Bidang: Usuluddin/Pemikiran Islam
Nama: Nazrudin Hashim
No Tel: 07-9352090
Emel: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jawatan: Pensyarah Kanan DM51
Bidang: Syariah / Siyasah Syar`iyyah
Nama: Siti Aishah Sokhibul Fadil
No Tel: 079352176
Emel: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jawatan: Pensyarah DM45
Bidang: Pendidikan / Dakwah
Nama: Mohd Asyadi Redzuan
No Tel: 079352185
Emel: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jawatan: Pensyarah DM45
Bidang: Syariah & Ekonomi (Muamalat)
Nama: Mohd Zainodin Mustaffa
No Tel: 079352345
Emel: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jawatan: Pensyarah DM45
Bidang: Fiqh
Nama: Mohamad Zaki Bin Razaly
No Tel: 07-9352185
Emel: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jawatan: Pensyarah DM45
Bidang: Syariah (Fiqh dan Usul)
Nama: Munirah bt. Zakaria
No Tel: 07-9352032
Emel: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jawatan: Pensyarah DM45
Bidang: Pendidikan Islam
Nama: Mahasin binti Saja @ Mearaj
No Tel: 07-9352295
Emel: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jawatan: Pensyarah DM45
Bidang: Pendidikan Islam

Nama: Noor Syahida binti Md Soh
No Tel: 07-2336620
Emel: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jawatan: Pensyarah DM45
Bidang: Pendidikan Islam

Nama: Khairah Ismail (CTG)
No Tel: 
Emel: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jawatan: Pensyarah DM45
Bidang: Syariah

Nama: Siti Noor Ain Binti Aziz
No Tel: 079352194
Emel: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jawatan: Pensyarah PTFT
Bidang: Pendidikan Islam
Nama: Mohd Farhan Bin Ahmad
No Tel: 079352762
Emel: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Jawatan: Pensyarah PTFT
Bidang: Syariah dan Ekonomi