HOME: Diploma Pengurusan Maklumat (IM110)
Diploma Pengurusan Maklumat

Diploma Pengurusan Maklumat (IM110)

E-mail Print PDF


Program ini bertujuan untuk memenuhi keperluan bagi pekerja maklumat dan pengetahuan yang memainkan peranan penting dalam industri maklumat. Para graduan dilatih untuk menimba ilmu pengetahuan mengenai literasi maklumat, pengendalian maklumat, komunikasi maklumat dan aplikasi teknologi untuk mencapai kejayaan wawasan 2020, kerajaan telah menyedari kepentingan maklumat dan pengetahuan sebagai nadi masyarakat maklumat untuk meningkatkan kualiti kehidupan, ekonomi dan persekitaran kerja seperti keputusan yang lebih baik membuat, tanpa maklumat dan pengetahuan sebagai sumber ia akan menyebabkan semua hal ehwal mereka terdedah kepada gangguan, maka negara kita telah berubah dari era industri ke zaman maklumat, bukti kemajuan projek mega di Koridor Raya Multimedia (MSC) untuk menyokong industri maklumat, di mana Cyberjaya telah dipilih sebagai tempat untuk bandar pintar untuk menyokong industri. Oleh itu pelan utama kami adalah untuk melengkapkan graduan dengan pengetahuan mengenai pengurusan maklumat untuk mencapai kerajaan yang bercita-cita ke arah wawasan 2020.

Lulus SPM atau apa-apa yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan lima (5) kredit termasuk Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris serta Lulus dalam Matematik / Matematik Tambahan.

Keperluan tambahan untuk mod ePJJ
Sekurang-kurangnya satu (1) tahun pengalaman bekerja.

IMS 110 Diploma in Information Management
SemCodeCourseCredit hours

1

ELC120
CTU101
HBU
IMD111
IMD112
IMD113
MGT162

Integrated Language Siklls (Listening)
Fundamental of Islam
Co-curiculum 1
Introduction to Information Skills
Introduction to Information Management
Information And Communication Technology Application
Fundamentals of Management

3
2
1
3
3
3
3

2

ELC150
CTU151
HBU
IMD121
IMD122
IMD123
IMD124
Integrated Language Skills (Reading)
Islamic Thought & Civilization
Co-curiculum 2
Communication Skills For Information Professionals
Introduction to School Resource Center
Foundation of Records Management
Access to Information

3
2
1
3
3
3
3

3

ELC230
CTU264
HBU
IMD211
IMD212
IMD213
IMD214
Integrated Language Skills (Writing)
Islamic Information Management
Co-curiculum 3
Instructional Media Application
Introduction to Electronic Record Keeping
Organization of Information
Electronic Publishing

3
2
1
3
3
3
3
3

4

IMD221
IMD222
IMD223
IMD224
IMD225
IMD226
IMD227
Social Media Literacy
Technical Support Services and Maintenance for Information Agencies
Introduction to Cataloging
Management of Record Centers
Information Technology Application in Information Agencies
Multimedia for Information Presentation
Promotion of Information Products and Services

2
3
3
3
3
3
3

5

ENT300
IMD311
IMD312
IMD313
IMD314
IMD315
Fundamentals of Entrepreneurship
Introduction to Web Content Management and Design
Reference & Information Services For Information Agencies
Foundation of Archives
Extension Services for Information Agencies
Management of Libraries and Resource Centers

3
3
3
3
3
3


Sepenuh masa: 2.5 tahun
Pembelajaran fleksibel (ePJJ): 4 tahun - 5 tahun

Graduan mempunyai peluang untuk bekerja di perpustakaan dan pusat maklumat seperti berikut:
Penolong Pegawai Maklumat
Penolong Eksekutif
Penolong Pentadbiran Dokumen
Penolong Pegawai Rekod
Penolong Pegawai Rekod Perubatan
Penolong Pegawai Pustakawan