HOME: Muat Turun

Muat Turun

E-mail Print PDF

Senarai Borang Muat Turun
No. Senarai Borang Muat Turun Muat Turun
PELAJAR
1 Borang Aduan Masalah Pendaftaran Kursus
2 Borang Aktiviti TAPA
3 Borang Gunapakai Data Fail Peribadi Pelajar Lama - DIP
4 Borang Gunapakai Data Fail Peribadi Pelajar Lama - ISM
5 Borang Menarik Diri Dari UiTM
6 Borang Pendaftaran Kursus Untuk Lebih Jam Kredit
7 Borang Pengesahan Pelajar
8 Borang Pengesahan Tamat Pengajian
9 Borang Penyelidikan Pelajar
10 Borang Permohonan Cuti Khas
11 Borang Permohonan Penangguhan Bayaran Yuran Pengajian
12 Borang Perubahan Peribadi Pelajar
13 Borang Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP)
14 Borang Tamat -Diberhentikan Pengajian
15 Laporan TAPA
16 Borang Maklumat Pelajar Baru
17 Borang Maklumat Pelajar Lama
18 Borang Mohon Gantian/Tangguh Kuliah
19 Borang Pendaftaran Pelajar Baru
20 Borang Pengecualian Kuliah
21 Borang Penyemakan Semula Keputusan Peperiksaan (RSS)
22 Borang Pendaftaran Calon MUET
23 Borang Permohonan Silibus
PENSYARAH
1 Borang Pensyarah Sambilan
2 Borang Permohonan Pembantu Pengawas Peperiksaan
3 BorangĀ  Pengesahan Peringatan Lisan
4 Borang Permohonan Pertukaran Pengawas Peperiksaan
5 Borang Laporan Tidak Hadir Kuliah
6 Borang Tangguh Kuliah
7 Borang Permohonan Pensyarah Sambilan
8 Borang Pengakuan Staf
9 Borang Penyerahan Kertas Soalan
10 Borang Aktiviti TAPA
11 Borang Maklumbalas Lawatan Akademik
12 Borang Alumni UiTM Johor
13 Borang Pra Graduan UiTM Johor
14 Carta Alir Kes Tatatertib Akademik Pelajar
15 Carta Alir Permohonan Penangguhan Yuran Pengajian
16 Carta Alir Pra Graduan
17 Polisi & Kod Amalan Pengajaran & Pembelajaran