Print

Ketua Pusat Pengajian

JAFRI BIN JAWAHIL
Ketua Pusat Pengajian
Akademi Pengajian Bahasa
Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor Kampus Segamat
KM12, Jalan Muar
85009, Segamat
Johor, Malaysia.
Email: jafri326@johor.uitm.edu.my
Phone No : 07-9352459 / Fax No : 07-9352277

 VISI

Menjadikan Akademi Pengajian Bahasa bertaraf antarabangsa berasaskan budaya, sains, komunikasi dan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, penyelidikan dan perundingan untuk mencapai kecemerlangan akademik dan melahirkan graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

MISI
Mewujudkan Akademi Pengajian Bahasa yang unggul, memantapkan kursus-kursus bahasa yang berteraskan teknologi maklumat terkini, memperkasakan budaya penyelidikan dan perundingan serta memantapkan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan menerusi kecemerlangan kemahiran berkomunikasi dalam pelbagai bidang yang mampu menerajui pembangunan profesional.

DASAR KUALITI
Akademi Pengajian Bahasa komited untuk menyediakan kursus kemahiran Bahasa (Inggeris, Melayu dan Bahasa Ketiga), Sijil Profesional Bahasa dan Program Sarjana Muda yang berkualiti demi membangunkan teknologi pengajaran dan pembelajaran bahasa dan melahirkan ahli teknologi yang cemerlang dalam bidang kebahasaan melalui kursus yang ditawarkan dengan sentiasa memenuhi keperluan pelanggan.

DASAR KUALITI (KEPADA PELAJAR)