Ketua Pusat Pengajian Fakulti Perakaunan

kpp

DR. NORAIZAH ABU BAKAR
Ketua Pusat Pengajian
Fakulti Perakaunan
Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
KM12, Jalan Muar,
85009, Segamat,
Johor, Malaysia
Email: norai738@uitm.edu.my
Phone No : 07-9352304
Fax No : 07-9352288

 

Koordinator Kursus Pengajian Fakulti Perakaunan

 

PUAN NORHIDAYAH ABDULLAH
Koordinator Kursus 
Fakulti Perakaunan
Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Jalan Universiti Off KM12, Jalan Muar, 
85009, Segamat,
Johor, Malaysia
Email: norhi498@uitm.edu.my
Phone No : 07-9352302
Fax No : 07-9352288

 

Fakulti Perakaunan UiTM Cawangan Johor ditubuhkan pada Disember 1983 di Bukit Siput, Segamat. Lokasinya kemudian berubah ke Segamat Baru, Segamat sebelum berpindah secara tetap ke lokasi sekarang di KM12, Jalan Muar, Segamat, Johor.

Fakulti Perakaunan UiTM Cawangan Johor menawarkan program Diploma Perakaunan (AC110) dan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (AC220).

 

Visi Fakulti Perakaunan

Menjadi sumber rujukan utama dan pemangkin dalam profesion perakaunan.

 

Misi Fakulti Perakaunan

1) Pengajaran dan Pembelajaran

Melahir dan menghasilkan akauntan profesional yang kompeten dan dapat menyumbang kepada profesion perakaunan dan masyarakat. Pendidikan dan pengalaman yang diberikan melalui pelan pengajian akan menjadi teras kepada pengetahuan, kemahiran, profesionalisme dan nilai etika untuk membolehkan graduan perakaunan menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai seorang profesional.

2) Penyelidikan dan Perundingan

Memberikan nilai tambah kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran, meningkat kemahiran dan profil profesional dengan menjadikan penyelidikan sebagai sebahagian daripada budaya kerja.

 

Objektif Kualiti Akademik Fakulti Perakaunan UiTM Cawangan Johor

1) Memastikan sekurang-kurangnya 50% pelajar mencapai PNGK 3.00 setiap semester.

2) Memastikan sekurang-kurangnya 70% pelajar bergraduat mengikut pelan pengajian pada masa yang ditetapkan.