KETUA PUSAT PENGAJIAN (IJAZAH SARJANA MUDA)


 


MARDZIYANA BINTI MOHAMAD MALOM
KETUA PUSAT PENGAJIAN (IJAZAH SARJANA MUDA)
Fakulti Pengurusan dan Perniagaan
Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
KM12, Jalan Muar, 
85009, Segamat,
Johor, Malaysia

Email: fppismjhr@johor.uitm.edu.my
Phone No : 07-935 2306
Fax No : 07-935 2381

KETUA PUSAT PENGAJIAN (DIPLOMA)

 

 

AHMAD RAZI BIN RAMLI
KETUA PUSAT PENGAJIAN (DIPLOMA)
Fakulti Pengurusan dan Perniagaan
Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
KM12, Jalan Muar,
85009, Segamat,
Johor, Malaysia


Email: fppdipjhr@johor.uitm.edu.my
Phone No : 07-9352309
Fax No : 07-9352381

KOORDINATOR KURSUS (IJAZAH SARJANA MUDA)

 

 

 

MAZLINA ISMAIL
KOORDINATOR KURSUS (IJAZAH SARJANA MUDA)
Fakulti Pengurusan dan Perniagaan
Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
KM12, Jalan Muar,
85009, Segamat,
Johor, Malaysia


Email: mazli499@johor.uitm.edu.my
Phone No : 07-935 2308
Fax No : 07-935 2381

KOORDINATOR KURSUS (DIPLOMA)

 

 

 

MOHD AZIM SARDAN
KOORDINATOR KURSUS (DIPLOMA)
Fakulti Pengurusan dan Perniagaan
Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
KM12, Jalan Muar,
85009, Segamat,
Johor, Malaysia


Email: mohda252@johor.uitm.edu.my
Phone No : 07-935 2307
Fax No : 07-935 2381

 

Antara program yang ditawarkan dibawah Fakulti Pengurusan & Perniagaan ialah:

  • Diploma Pengajian Perniagaan (BM111)
  • Diploma Analisis Pelaburan (BM114)
  • Diploma Pengajian Perbankan (BM119)
  • Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) (BM117)
  • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran (BM240)
  • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan (BM242)
  • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan Islam (BM249)
  • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Pelaburan (BM251)