KETUA PUSAT PENGAJIAN

yusnita new

YUSNITA BINTI SOKMAN
Ketua Pusat Pengajian
Fakulti Sains Komputer dan Matematik
Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
KM12, Jalan Muar,
85009, Segamat,
Johor, Malaysia
Email:yusni996@uitm.edu.my
Bilik: Pejabat Pentadbir Akademik - No. 13
Phone No : 07-9352310

 

KOORDINATOR KURSUS

shamsatun nahar

DR SHAMSATUN NAHAR BINTI AHMAD
Koordinator Kursus

Fakulti Sains Komputer dan Matematik

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor

KM12, Jalan Muar,

85009, Segamat,

Johor, Malaysia

Email:shams551@uitm.edu.my

Bilik: Pejabat Pentadbir Akademik - No. 12

Phone No : 07-9352303


Fakulti Sains Komputer & Matematik mula ditubuhkan pada 15 Disember 1983 seiring dengan penubuhan Universiti Teknologi MARA Johor. Bermula dengan seorang pensyarah yang didatangkan khas dari fakulti di UiTM Malaysia bagi menawarkan "subject servicing" untuk program-program yang ditawarkan di UiTM Johor pada masa tersebut. 

Kini FSKM di UiTM Johor mempunyai 44  orang pensyarah dalam bidang Sains Komputer, Matematik dan Statistik, manakala 2 orang pensyarah sedang cuti belajar kerana melanjutkan palajaran di peringkat PhD. 

Program Diploma  Sains Komputer (CS110) telah ditawarkan bermula Semester Disember 2005. Pengambilan pertama ini melibatkan 26 orang pelajar. Sehingga kini, jumlah pelajar bagi program Diploma Sains Komputer adalah seramai 465 orang manakala Diploma Sains Matematik seramai 417 orang.