fpm banner

Fakulti Pengurusan Maklumat, UiTM, berbangga menjadi perintis dalam menyediakan pendidikan profesional untuk memenuhi keperluan tenaga manusia negara ini dalam tiga bidang yang sangat penting, iaitu: Pengurusan Maklumat, Pengurusan Perpustakaan, dan Pengurusan Rekod. Program akademik kami, ditambah oleh latihan industri, melengkapkan graduan dengan pengetahuan dan kemahiran untuk memenuhi permintaan yang memerlukan pengurusan maklumat dalam pelbagai bentuk dan dalam pelbagai jenis organisasi. Graduan kita yang menjadi daya penggerak utama bagi pembangunan masyarakat yang berasaskan pengetahuan, menjadikan Malaysia sebuah negara maju, memastikan bahawa ilmu pengetahuan diuruskan secara teratur, dikekalkan dan dipertingkatkan untuk nilai yang optimum. Untuk mencapai matlamat ini, program ini terdiri daripada gabungan komponen daripada empat bidang utama: Teknologi Maklumat, Profesional dan Teknikal Aspek Pengurusan Maklumat dan Rekod, Perhubungan Awam dan Keperluan dan Perkhidmatan Pengguna.

VISI FPM

Untuk menjadi pusat kecemerlangan bertaraf dunia untuk pendidikan dan penyelidikan dalam bidang Pengurusan Maklumat, Pengurusan Pengetahuan, Pengurusan Perpustakaan dan Pengurusan Rekod.

misi fpm

  • Menyediakan pendidikan untuk profesional maklumat untuk menjana tenaga kerja berdaya saing, dan beretika bagi pembangunan Malaysia sebagai masyarakat berilmu.
  • Menyediakan program pendidikan berterusan di pelbagai peringkat untuk memenuhi keperluan kakitangan maklumat kerja untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi selaras dengan dasar negara terhadap pembinaan keupayaan dan pembelajaran sepanjang hayat.
  • Menyediakan kepimpinan dalam perundingan dan penyelidikan untuk individu dan organisasi yang berminat dalam penyelidikan dan pembangunan di kawasan-kawasan yang merangkumi maklumat, pengetahuan, perpustakaan, arkib dan pengurusan rekod.


obj fpm

  • Untuk memenuhi keperluan tenaga kerja bagi kakitangan maklumat kelayakan profesional untuk pembangunan negara ke arah wawasan 2020.
  • Untuk menyediakan program akademik dan profesional yang berkualiti tinggi, inovatif dan terkini.
  • Untuk memberikan pengajaran yang berkualiti dengan sokongan latihan amali, penyelidikan, penerbitan, dan kerja perundingan.
  • Untuk meningkatkan kualiti, keberkesanan dan pelbagai program latihan selaras dengan keperluan industri dan kemajuan teknologi.
  • Untuk melahirkan graduan yang mampu memainkan peranan penting dalam mempromosikan tabiat membaca dan masyarakat yang kaya dengan maklumat.

falsafah fpm
Fakulti percaya dalam mendidik profesional maklumat, membolehkan mereka untuk menjadi pemangkin kepada masyarakat berasaskan pengetahuan, menjadikan Malaysia sebuah negara maju.

KPP FPM

 nurhafizah azizan Pn. Nurhafizah Azizan
Ketua Pusat Pengajian
Fakulti Pengurusan Maklumat
Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
KM12, Jalan Muar, 
85009, Segamat,
Johor, Malaysia
Email: nurha175@johor.uitm.edu.my
Phone No : 07-9352311

 

Assalamualaikum wrt. wbt. , Salam Sejahtera

Fakulti Pengurusan Maklumat merupakan sebuah pusat pengajian yang menawarkan peluang pendidikan dan kemahiran dalam bidang pengurusan maklumat, rekod dan sumber.

Menelusuri bidang ini, kami membina kredibiliti Profesional Maklumat yang menjadi pemangkin kepada kecemerlangan bangsa, agama dan Negara menerusi ‘kuasa’ maklumat. Kuasa maklumat dan ilmu yang diwujudkan perlu diuruskan dengan sebaiknya bagi memastikan simpanan dan capaian kepada maklumat dan ilmu tersebut dapat diaplikasikan dengan cekap dan berkesan.

Kerjaya sebagai profesional maklumat adalah sangat menarik dan mencabar. Pelajar-pelajar yang terlibat dalam bidang ini akan dibekalkan dengan pengetahuan dan kemahiran yang setanding bagi memastikan hasrat untuk memartabatkan negara melalui ilmu pengetahuan dapat direalisasikan.

Menjadi warga Fakulti Pengurusan Maklumat merupakan satu bab istimewa dalam buku kehidupan setiap pelajar. Para pensyarah dan pelajar bersama-sama meneroka dan mencari intipati dalam bidang ini supaya menjadi kepentingan kepada semua pihak bahawa ilmu dan maklumat perlu diuruskan terlebih dahulu sebelum ianya dapat digunakan dengan lebih efektif. Menguruskan maklumat bukanlah satu kerja yang mudah. Ia memerlukan pengetahuan, kemahiran dan juga minat yang mendalam. Adalah menjadi satu kebanggan kepada profesional maklumat apabila pengguna maklumat gembira dan berpuas hati dengan capaian dan hasil maklumat yang dikehendaki

Melalui gerakan kualiti pula, kami sentiasa memanjangkan usaha untuk menjadi yang terbaik dengan mempamerkan sistem dan pengajaran & pembelajaran yang bermutu, mengangkat kepimpinan berhemah, mengaplikasi teknologi terkini, model graduan yang mantap, inovasi yang berterusan serta memberi sumbangan kepada masyarakat dan komuniti.

Saya juga berharap agar laman web ini dapat menjadi gerbang maklumat kepada pelajar-pelajar, bakal pelajar, alumni, pensyarah, ibu bapa serta masyarakat keseluruhannya untuk mendapatkan maklumat berkenaan Fakulti Pengurusan Maklumat di UiTM Cawangan Johor.

Seterusnya, saya juga mengharapkan agar semua graduan Fakulti Pengurusan Maklumat dapat menyumbang dan memberi impak dengan mendidik masyarakat untuk menghargai ilmu dan maklumat serta menyedari akan kepentingan pusat-pusat maklumat seperti perpustakaan, arkib, muzium dan sebagainya.

Justeru, adalah menjadi impian saya dan seluruh warga fakulti untuk mengangkat martabat bidang pengurusan maklumat ini ke satu tahap yang disegani dan dihormati.

“Preserving the Past, Valuing the Present, Enriching the Future”

KETUA PUSAT PENGAJIAN
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT