Noorazrin

                                                                                                          PENYELARAS ALUMNI

  PUAN NOOR AZRIN BINTI ZAINUDDIN

 

1. Membina hubungan dan jalinan industri yang boleh dicapai melalui Persatuan Alumni UiTM Cawangan Johor bagi tujuan kepentingan UiTM secara menyeluruh. 

2. Merancang dan menyediakan laporan berkala berkenaan Persatuan Alumni UiTM Cawangan Johor.

3. Menyediakan laporan senarai graduan fakulti UiTM Cawangan Johor mengikut tahun.

4. Merancang dan melaksanakan aktiviti Persatuan Alumni UiTM Cawangan Johor.

5. Mentadbir pengkalan data Alumni UiTM Cawangan Johor bagi tujuan hubungan dan pemantauan kemajuan alumni.

6. Menguruskan data dan melaksanakan tindakan berkaitan Kajian Pengesanan Graduan Fakulti.

7. Merangka program bersama Alumni dan mengenalpasti pelan strategik dalam pengurusan Alumni.

8. Mendapatkan dana dari Alumni UiTM Cawangan Johor melalui aktiviti tahunan yang dijalankan bagi meningkatkan prasarana pengajaran dan pembelajaran di dalam kampus.

9. Mengeratkan hubungan di antara Alumni UiTM Cawangan Johor bersama pengurusan UiTM Cawangan Johor bersama Pengurusan UiTM Cawangan Johor.

10. Memastikan semua aktiviti yang dirancang oleh unit berjaya dilaksanakan.

11. Menghadiri mesyuarat dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Persatuan Alumni UiTM Cawangan Johor.

12. Memberi laporan dan maklum balas kepada Ketua Jaringan Industri dan Masyarakat (ICAN) berkaitan pelaksanaan aktiviti jaringan industri dan masyarakat.