PENGENALAN

Program ini bertujuan untuk memenuhi keperluan bagi pekerja maklumat dan pengetahuan yang memainkan peranan penting dalam industri maklumat. Para graduan dilatih untuk menimba ilmu pengetahuan mengenai literasi maklumat, pengendalian maklumat, komunikasi maklumat dan aplikasi teknologi untuk mencapai kejayaan wawasan 2020, kerajaan telah menyedari kepentingan maklumat dan pengetahuan sebagai nadi masyarakat maklumat untuk meningkatkan kualiti kehidupan, ekonomi dan persekitaran kerja seperti keputusan yang lebih baik membuat, tanpa maklumat dan pengetahuan sebagai sumber ia akan menyebabkan semua hal ehwal mereka terdedah kepada gangguan, maka negara kita telah berubah dari era industri ke zaman maklumat, bukti kemajuan projek mega di Koridor Raya Multimedia (MSC) untuk menyokong industri maklumat, di mana Cyberjaya telah dipilih sebagai tempat untuk bandar pintar untuk menyokong industri. Oleh itu pelan utama kami adalah untuk melengkapkan graduan dengan pengetahuan mengenai pengurusan maklumat untuk mencapai kerajaan yang bercita-cita ke arah wawasan 2020.

Tempoh Pengajian : 5 Semester

 

SYARAT KEMASUKAN

Syarat Am

Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN lulus Sejarah (Mula diguna pakai SPM 2013)

Syarat Khas - Lepasan SPM

Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:

•          Matematik

•          Bahasa Inggeris

DAN

DUA (2) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran berikut :

• Matematik Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains/ Fundamentals Of Programming / Programming & Development Tools /Information and Communication Technology

DAN

SATU (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran lain

Syarat Khas - Lepasan Sijil UiTM

Lulus Sijil Pengaturcaraan Komputer dari UiTM atau Sijil Teknologi Maklumat dari UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya CGPA 2.70 SERTA SATU (1) tahun pengalamankerja dalam bidang pengkomputeran

DAN

 • Lulus Bahasa Inggeris

Nota:

Bagi lulusan sijil sahaja, salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Matematik, UiTM, 40450 Shah Alam

(selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan).

Syarat Khas - Lepasan PRA DIPLOMA UiTM

Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM

Syarat Khas - Lepasan APEL (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTIAL LEARNING)

• Lulus MQA (ujian Aptitud dan Penilaian Portfolio).

• Berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tahun permohonan.

• Pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan sekurang-kurangnya

 lima (5) tahun.

• Lulus temu duga peringkat Fakulti

 

 PELAN PENGAJIAN [ Download ]

PART COURSE CODE COURSE NAME Credit Hour Contact Hour Pre-Requisite Total Credit Hours
  HBU111 Ko Kurrikulum I 1 2    
  ELC121 Integrated Languange Skills - Listening 3 4   18
  CTU101 Fundamentals of Islam 2 2    
1

CSC118

CSC128

MAT133

ACC106

UED102

Fundamentals of Algorithm Development

Fundamentals of Computer Problem Solving

Pre Calculus

Intro to Financial Accounting & Reporting Study Skills

3

3

3

3

0

4

5

4

3

3

   
2

HBU121

ELC151

CTU151

CSC138

CSC159

MAT183

ECO120

Ko Kurikulum II

Integrated Languange Skills - Reading

Islamic Thought and Civilization

Structured Programming

Computer Organization

Calculus I

Principles of Economics

1

3

2

3

4

3

4

2

4

2

5

4

4

3

CSC128 MAT133 20
3

HBU131

ELC231

CTU211

CSC238 ITS232

MAT210

MGT162

Ko Kurikulum III

Integrated Languange Skills - Writing

Sciences and Technology in Islam

Object Oriented Programming

Introduction to Database Management System

Discrete Mathmatics

Fundamentals of Management

1

3

2

3

3

3

3

2

4

2

5

4

4

3

CSC128 18
4

CSC248

CSC204

ITS332

STA116

ENT300

Elective I

Fundamentals of Data Structures

Practical Approach of Operating Systems

Information System Development

Introduction to Probability and Statistics

Fundamentals of Entrepreneurship

Elective I: CSC253/ITT270

3

3

3

3

3

3

5

4

4

4

3

4

CSC238

ITS232

MAT183

18
5

CSC318

ITT300

MAT263

Elective II

Elective III

CSC397

Web Application Development

Introduction to Data Communication and Networking

Linear Algebra I

Elective II: CSC301/CSC305

Elective III: ITT320/ITT270/CSC253/CSC305 Practical Training

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

8 weeks

  19

 

PELUANG PEKERJAAN
Antara jawatan yang boleh diisi oleh graduan adalah: web designer, Pengaturcara, Penulis Teknikal, Rangkaian dan Pakar Pengkomputeran Bergerak, Jurutera Sistem, Jurutera Perisian, Pentadbir Pangkalan Data, Juruanalisa Sistem dan lain-lain jawatan yang berkaitan.