PENGENALAN

Program ini mempunyai objektif seperti berikut:

Melahirkan semiprofessionals dalam matematik yang berupaya untuk mengaplikasikan asas pengetahuan matematik di dalam pembelajaran berterusan.

Melahirkan semiprofessionals dalam matematik dengan kebolehan untuk menggunakan kemudahan ICT di dalam menyelesaikan masalah.

Melahirkan semiprofessionals dalam matematik dengan pemikiran positif dan tingkah laku mengikut piawaian dan amalan beretika.

Melahirkan semiprofessionals dalam matematik dengan kebolehan interpersonal dan komunikasi yang berkesan.

Tempoh Pengajian : 5 Semester

 

SYARAT KEMASUKAN

Syarat Am

Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN lulus Sejarah (Mula diguna pakai SPM 2013)

Syarat Khas - Lepasan SPM

Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:

•          Matematik

•          Matematik Tambahan

•          Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains

•          Bahasa Inggeris

Syarat Khas - Lepasan PRA DIPLOMA UiTM

Lulus Naik Taraf (LNT) program Pra Diploma Sains (PD007/PD008) dari UiTM

 


PELAN PENGAJIAN [ Download ]

PART COURSE CODE COURSE NAME Credit Hour Contact Hour Pre-Requisite Total Credit Hours
  HBU111 Ko Kurrikulum I         1           2           15 
  ELC121 Integrated Languange Skills - Listening         3           4    
  CTU101 Fundamentals of Islam         2           2    
1

MAT133

MAT123

STA111

UED102

Pre Calculus

Foundation of Geometry

Fundamentals of Statistics

Study Skills

3

3

3

0

4

4

4

3

 
2

HBU121

ELC151

CTU151

MAT183

CSC128

ACC106

ECO120

Ko Kurikulum II

Integrated Languange Skills - Reading

Islamic Thought and Civilization

Calculus I

Fundamentals of Computer Problem Solving

Intro to Financial Accounting & Reporting

Principles of Economics

1

3

2

3

3

3

4

2

4

2

4

5

3

3

MAT133

19

3

HBU131

ELC231

CTU211

MAT233

MAT222

STA150

Ko Kurikulum III

Integrated Languange Skills - Writing

Sciences and Technology in Islam

Calculus II

Mathematical Logic & Proving Techniques

Probability & Statistics

1

3

2

4

3

4

2

4

2

5

4

4

MAT183

MAT183

17

4

MAT272

MAT263

ITS232

STA210

Elective I

Elective II

Introduction to Mechanics

Linear Algebra I

Introduction to Database Management System

Statistical Method

Elective I: CSC253/CSC138

Elective II: ASC172/MGT162

4

3

3

4

3

3

5

4

4

TBC

4 / 5

4/3

MAT183

20

5

MAT300

QMT342

STA220

ENT300

Elective III

Elective IV

Ordinary Differential Equations

Fundamentals of  Operations Research

Fundamentals of Research

Fundamentals of Entrepreneurship

Elective III: MGT340/FIN242

Elective IV: ITT270

3

3

4

3

3

3

4

TBC

TBC

3

3 / 3

4

MAT233

19

 


PELUANG PEKERJAAN

Graduan program ini dapat memenuhi keperluan tenaga kerja dalam institusi-institusi kewangan, industri pembuatan, industri perbankan, pemasaran, perniagaan dan juga pengurusan dalam sektor awam dan swasta.

Mereka boleh bekerja sebagai : Quantitative Research Assistance ,IT Support Executive, Customer Service Executive, Statistics Researcher, Market Research Executive, Quality Control Executive, EDP Operation Support Analyst, Programmer, Production Supervision/Operator, Training Executive, Bank Executive.