IM110 FP

Pengenalan
Program ini bertujuan untuk memenuhi keperluan bagi pekerja maklumat dan pengetahuan yang memainkan peranan penting dalam industri maklumat. Para graduan dilatih untuk menimba ilmu pengetahuan mengenai literasi maklumat, pengendalian maklumat, komunikasi maklumat dan aplikasi teknologi untuk mencapai kejayaan wawasan 2020, kerajaan telah menyedari kepentingan maklumat dan pengetahuan sebagai nadi masyarakat maklumat untuk meningkatkan kualiti kehidupan, ekonomi dan persekitaran kerja seperti keputusan yang lebih baik membuat, tanpa maklumat dan pengetahuan sebagai sumber ia akan menyebabkan semua hal ehwal mereka terdedah kepada gangguan, maka negara kita telah berubah dari era industri ke zaman maklumat, bukti kemajuan projek mega di Koridor Raya Multimedia (MSC) untuk menyokong industri maklumat, di mana Cyberjaya telah dipilih sebagai tempat untuk bandar pintar untuk menyokong industri. Oleh itu pelan utama kami adalah untuk melengkapkan graduan dengan pengetahuan mengenai pengurusan maklumat untuk mencapai kerajaan yang bercita-cita ke arah wawasan 2020.

Syarat Kemasukan
Lulus SPM atau apa-apa yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan lima (5) kredit termasuk Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris serta Lulus dalam Matematik / Matematik Tambahan.
Keperluan tambahan untuk mod ePJJ
Sekurang-kurangnya satu (1) tahun pengalaman bekerja.

Pelan Pengajian

Bil Kod Keterangan Kursus Jam Kredit Bhg Jenis
SEMESTER 1
1 IMD111 Introduction To Information Skills 3.00 1.00 B - Kursus Utama
2 IMD112 Introduction To Information Management 3.00 1.00 B - Kursus Utama
3 IMD113 Information And Communication Technology Application 3.00 1.00 B - Kursus Utama
4 ELC121 Integrated Language Skills I 3.00 1.00 P - Kursus Bukan Utama
5 CTU101 Fundamentals Of Islam 2.00 1.00 P - Kursus Bukan Utama
6 MGT162 Fundamentals Of Management 3.00 1.00 P - Kursus Bukan Utama
7 SUB-KO Sub-Ko 1.00 1.00 P - Kursus Bukan Utama
    Jumlah 18.00    
Semester 2
8 IMD121 Communication Skills For Information Professionals 3.00 2.00 B - Kursus Utama
9 IMD122 Introduction To School Resource Center 3.00 2.00 B - Kursus Utama
10 IMD123 Foundation Of Records Management 3.00 2.00 B - Kursus Utama
11 IMD124 Access To Information 3.00 2.00 B - Kursus Utama
12 ELC151 Integrated Language Skills Ii 3.00 2.00 P - Kursus Bukan Utama
13 CTU151 Islamic Thought And Civilization 2.00 2.00 P - Kursus Bukan Utama
14 SUB-KO Sub-Ko 1.00 2.00 P - Kursus Bukan Utama
    Jumlah 18.00    
Semester 3
15 IMD211 Instructional Media Application 3.00 3.00 B - Kursus Utama
16 IMD212 Introduction To Electronic Record Keeping 3.00 3.00 B - Kursus Utama
17 IMD213 Organization Of Information 3.00 3.00 B - Kursus Utama
18 IMD214 Electronic Publishing 3.00 3.00 B - Kursus Utama
19 ELC231 Integrated Language Skills Iii 3.00 3.00 P - Kursus Bukan Utama
20 CTU264 Islamic Information Management 2.00 3.00 P - Kursus Bukan Utama
21 HBU131 National Kesatria Iii 1.00 3.00 P - Kursus Bukan Utama
    Jumlah 18.00    
Semester 4
22 IMD221 Social Media Literacy 2.00 4.00 B - Kursus Utama
23 IMD222 Technical Support Services And Maintenance For Information Agencies 3.00 4.00 B - Kursus Utama
24 IMD223 Introduction To Cataloging 3.00 4.00 B - Kursus Utama
25 IMD224 Management Of Records Center 3.00 4.00 B - Kursus Utama
26 IMD225 Information Technology Application In Information Agencies 3.00 4.00 B - Kursus Utama
27 IMD226 Multimedia For Information Presentation 3.00 4.00 B - Kursus Utama
28 IMD227 Promotion Of Information Products And Services 3.00 4.00 B - Kursus Utama
    Jumlah 20.00    
Semester 5
29 IMD311 Introduction To Web Content Management And Design 3.00 5.00 B - Kursus Utama
30 IMD312 Reference And Informaton Services For Information Ageancies 3.00 5.00 B - Kursus Utama
31 IMD313 Foundation Of Archives 3.00 5.00 B - Kursus Utama
32 IMD314 Extension Services For Information Agencies 3.00 5.00 B - Kursus Utama
33 IMD315 Management Of Libraries And Resource Center 3.00 5.00 B - Kursus Utama
34 ENT300 Fundamentals Of Entrepreneurship 3.00 5.00 P - Kursus Bukan Utama
    Jumlah 18.00    

Tempoh Pengajian
Sepenuh masa: 2.5 tahun

Peluang Pekerjaan
Graduan mempunyai peluang untuk bekerja di perpustakaan dan pusat maklumat seperti berikut:
Penolong Pegawai Maklumat
Penolong Eksekutif
Penolong Pentadbiran Dokumen
Penolong Pegawai Rekod
Penolong Pegawai Rekod Perubatan
Penolong Pegawai Pustakawan